08092011023

Sasniedzot vārīšanās temperatūru misa spēcīgi puto

Sasniedzot vārīšanās temperatūru misa spēcīgi puto

Iesalu pārskalo ar atlikušo ūdeni
Tie baltie, katla vidū, ir proteīni, kas straujas dzesēšanas rezultātā savēlušies kunkuļos