08092011028

Tie baltie, katla vidū, ir proteīni, kas straujas dzesēšanas rezultātā savēlušies kunkuļos

Tie baltie, katla vidū, ir proteīni, kas straujas dzesēšanas rezultātā savēlušies kunkuļos

Sasniedzot vārīšanās temperatūru misa spēcīgi puto